Author Details

Porcel, Sergio, <span lang="CA">Àrea de Cohesió Social i Urbana. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona</span>Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonComercial-NoDerivatives 4.0 International.