Congresos de la Universitat Politècnica de València, IV Congreso Internacional Estética y Política: Poéticas del desacuerdo para una democracia plural

Por defecto: 
Ala Plástica
Barbara Martinez Biot

Última modificación: 21-10-2019

Resumen


Ala Plàstica és una organització no governamental liderada per artistes i fundada en La Plata (Argentina) que desenvolupa des de 1991 projectes en col·laboració amb altres artistes, científics i grups medi ambientals en zones crítiques per promoure alternatives de desenvolupament. Té tres línies d’actuació: la col·laboració a llarg termini amb entitats regionals, nacionals i internacionals; la participació en la investigació i execució de projectes de regeneració per a zones costaneres; i el desenvolupament de metodologies artístiques per a la recuperació dels sistemes naturals.

Derrame és un projecte que sorgeix en 1999 a partir d’un vessament d’hidrocarbur en el riu de la Plata. Es forma un equip d’investigació interdisciplinari constituït per diversos sectors de la societat civil, es tracta d’una forma organitzada de resistència, aquest projecte és la conseqüència del major vessament de petroli en aigua dolça del planeta. Arran de l’accident, la companyia Shell intentaria ocultar els danys. El projecte realitzà per part d’un equip d’investigació un informe sobre la zona costanera afectada a partir del qual Ala Plàstica realitzà un sèrie d’exercicis artístics no convencionals en col·laboració amb la comunitat local.

 

La finalitat d’aquest treballs era fer servir el diàleg, els relats fotogràfics, les imatges de satèl·lits, dibuixos, texts, i mapes per a superar l’impacte produït. Aquest treballs s’exposaren en diversos centres com a documentació alternativa del conflicte front a Shell. També es realitzaren: una revista local comunitària, accions de neteja col·lectiva, protestes front a la seu de la Shell, es produí una cartografia explicativa de l’impacte real del vessant. Totes aquestes accions formaven un conjunt que desafiava l’autoritat institucional alhora que és una mostra de formes d’acció col·lectiva i de creativitat.

Finalment Ala Plàstica elaborà el document Failing The Challenge, The Other Shell Report 2002, que fou presentat en l’Asamblea Anual d’Accionistes de Shell a Londres. Aquell mateix any, la Cort Suprema de Justicia ordenà a The Royal Dutch/Shell invertir 35 milions de dòlars per a reparar els danys ocasionats a l’ecosistema. Destaquem el projecte Derrame per la seua capacitat de respondre a una catàstrofe global, per entendre el territori com una construcció col·lectiva. Respon i s’enfronta al procés de fragmentació de la nostra vida quotidiana, desenvolupa un seguiment permanent de la situació seguint la situació de Derrame, manté el contacte amb els protagonistes que són part del tema, cerquen i elaboren nova informació i també en algunes ocasions es difon als espais i circuits de l’art.

 


Palabras clave


medi ambient, comunitat, Argentina, art col·laboratiu, protesta

Texto completo: PDF