Congresos de la Universitat Politècnica de València, IBERGRID 2013 - 7th Iberian Grid Infrastructure Conference

Por defecto: 
IBERGRID2013 - 7th Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings
Ignacio Blanquert Espert

Última modificación: 21-11-2014
Texto completo: PDF