Congresos de la Universitat Politècnica de València, IBERGRID 2014 - 8th Iberian Grid Infrastructure Conference

Por defecto: 
IBERGRID2014 - 8th Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings
Ignacio Blanquert Espert

Última modificación: 21-11-2014
Texto completo: PDF